Uvedené dokumenty majú charakter metodických usmernení. To znamená, že tieto dokumenty nemajú právnu silu, a preto nemôžu ani nezavádzajú nové pravidlá, ani nové úrovne úpravy. Dokumenty jednoduchou formou objasňujú názor členských štátov EÚ na GDPR, a tým sa snažia zabezpečiť súlad vo všetkých členských štátoch. Poskytujú vysvetľujúci výklad práva a všeobecne odporúčaný prístup podľa názorov členských štátov avšak zároveň poukazujú na to, že rozhodnutia o jednotlivých prípadoch a situáciách budú musieť vždy zohľadňovať konkrétne okolnosti prípadu.