KONTAKT

Rezerváciu Vám potvrdíme telefonicky alebo e-mailom

Sídlo firmy Ján Sakala

Ján Sakala


Hlinné 291, 

09435 Soľ

____________________________

IČO:33269092

IČDPH: SK1020771411

Kancelária

Jozefína Sakalová


Námestie slobody 969, 1. poschodie

093 01 Vranov nad Topľou

_____________________________

tel/fax: 00421 57 443 10 31
mobil:  + 421 918 835 811

SAJMON

Jozefína Sakalová


Hlinné 291

094 35 Soľ

____________________________

IČO: 34329145

IČDPH: SK1020776042


Klenoty Sisi

Anna Popaďáková


Námestie Slobody 1000/162,

093 01 Vranov nad Topľou

_____________________________

mob. 0905 259 398


Adresa Reštaurácie Škorpión 🦂

Dočasná prevádzka v Soli

Soľ 331, 09435 Soľ

0915 499 565  - Reštaurácia

0919 291 706   -  Penzión Škorpión, Hlinné 176